Blog

shape
shape
shape

Waarom er nood is aan automatische matching

België zag in het 4de kwartaal van 2020 115.553 vacatures bij Belgische ondernemingen verschijnen1. Dit is niet uitzonderlijk, want België telt ruim 1 miljoen actieve ondernemingen2. Het aantal vacatures zit al jaren in een stijgende lijn. In 2015 zagen we in het 4de kwartaal 68.830 vacante plaatsen3, ongeveer de helft van wat we vandaag zien in de arbeidsmarkt. Het zoeken van de juiste werknemers duurt lang en kost een onderneming veel geld. De totale aanwervingskosten van een gewone werknemer kunnen tussen de €4.000 en €6.000 zitten. Voor ingewikkeldere profielen kan dit cijfer al snel tot €15.000 oplopen4. Deze kosten omvatten onder andere de vergoedingen voor het plaatsen van de vacatures op jobsites, de lonen van de HR-afdeling in een onderneming, etc.. De hoge kosten zijn te wijten aan het feit dat personeelsdiensten te kampen hebben met een gebrek aan informatie of ervaring bij het zoeken naar de juiste sollicitanten. Hierdoor stijgen de interne kosten aanzienlijk.


handcase person

Naast de vacatures zelf is er een cijfer dat we ook in het oog moeten houden, namelijk de vacaturegraad. Aan de hand van dat cijfer kunnen we zien hoeveel vacatures er niet ingevuld blijven in België. Met onze 2.91% behoren wij tot 1 van de hoogste landen van de Europese Unie5. Dit vertaalt zich in de praktijk naar ongeveer 3 vacatures op 100 die open blijven. De website van het Belgische statistiekbureau laat ons toe om dit cijfer nog eens per sector te bekijken. Uit die gegevens zien we duidelijk dat de informatie en communicatiesector (ICT) kampt met de hoogste vacaturegraad, namelijk 6,4%6. Dit betekent dat er per 100 ICT vacatures welgeteld 6 vacatures niet ingevuld blijven.

Ook worden de mismatches groter dan ooit te voren; door de steeds complexer wordende maatschappij is het moeilijker iemand te vinden met de juiste skills.

De hoge vacaturegraad is het gevolg van het feit dat werkgevers alsmaar meer moeite hebben met het vinden van werknemers met de juiste profiel. Ruim 35% van de Belgische werkgevers geeft dat toe7. Opvallend is ook dat dit probleem het grootst is bij de grote ondernemingen. Bedrijven met meer dan 250 werknemers hebben het dubbel zo moeilijk om vacatures in te vullen omdat ze vaak strenge eisen hebben. Voldoet een sollicitant hier niet aan, worden ze sneller de deur uitgewezen. Bij KMO’s is dit veel soepeler; daar kijkt men meer naar de persoon en zijn potentieel in het algemeen. Ook worden de mismatches groter dan ooit te voren. Door de steeds complexer wordende maatschappij is het moeilijker iemand te vinden met de juiste skills. Wordt er iemand aangenomen die achteraf dan toch niet over de juiste competenties beschikt, moet de onderneming opnieuw iemand anders zoeken, wat alleen maar meer kosten met zich meebrengt.


Gezien de steeds ingewikkeldere noden van de maatschappij kunnen we concluderen dat de Belgische arbeidsmarkt zich meer moet beginnen focussen op het gericht zoeken naar de juiste skills van mensen. De studie “Be The Change” van Agoria8 kwam in 2019 met een onderzoek waaruit blijkt dat er in 2030 ruim 500.000 vacatures niet ingevuld zullen raken, indien we niets veranderen aan de huidige situatie. We zien dat het aanbod van jobs zal blijven groeien met 0,9% per jaar, maar dat het arbeidsaanbod achterop hinkt met maar 0,3% per jaar. De meest kwetsbare sector zal de IT-sector zijn, gezien zij nu al kampen met een zeer hoge vacaturegraad.


Geschreven door Gjyrkan Ganashi.


1. https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/vacatures-op-de-arbeidsmarkt#figures
2. https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kmos-en-zelfstandigen-cijfers/statistieken-over-kmos-belgie#:~:text=In%20Be
lgi%C3%AB%20zijn%20er%2086,Gewest%20en%20%2B11%20i
n%20Walloni%C3%AB.
3. https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/vacatures-op-de-arbeidsmarkt#figures
4. https://www.worktalia.com/article.asp?article=375
5. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00172/default/table?lang=en
6. https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/vacatures-op-de-arbeidsmarkt#figures
7. https://www.hln.be/economie/een-op-drie-werkgevers-vindt-niet-juiste-werknemer-jobs-jobs-jobs-maar-niemand-die-ze-kan~affd7111/
8. https://datanews.knack.be/ict/nieuws/studie-584-000-niet-ingevulde-vacatures-tegen-2030/article-news-1534329.html